Svenska spelares spelvanor

Det är svårt att sätta någon helt exakt siffra på svenska spelares spelvanor. Detta då mycket av spelandet förflyttas till internet. Varje år analyserar Lotteriinspektionen den svenska spelmarknaden och bedömer den. Det är framförallt den reglerade svenska marknaden Lotteriinspektionen tittar på. De mäter den disponibla inkomsten. Det vill säga den del av inkomsten som inte får till fasts utgifter eller nödvändiga varor och tjänster. Lotteriinspektionen jämför sedan denna med spelmarknadens omsättning. Man får på så vis en ganska god bild över svenskens spelvanor och dess spelkonsumtion. Mellan år 2003 till 2015 kan man se att detta samband har minskat med drygt 2,4% per år.lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen antar dock inte att svenskarnas spelkonsumtion har minskat. Konsumtionen har med största sannolikhet ökat men svenskarna har i större utsträckning slutat att spela på den reglerade marknaden. Många svenska spelare väljer istället att spela hos aktörer utanför det svenska spelmonopolet. Denna tes stöds även av det faktum att den reglerade spelmarknadens nettoomsättning minskar med liknande siffror. Genom att studera omsättningen hos europeiska och globala spelbolag ser man att denna stadigt ökar. Man kan på så sätt dra slutsatsen att svenskar spelar mer på casino på nätet än tidigare.

Undersökning om spelvanor

Det är av största vikt att nämna att långt ifrån alla personer över 18 år i Sverige spelar spel om pengar. Det är alltså en mindre grupp svenskar som faktiskt spelar och i realiteten omsätter då denna grupp betydligt högre summor pengar. Sedan den oreglerade spelmarknaden tog sig in i Sverige är det svårt att få fram några exakta siffror på vem det faktiskt är som spelar och för hur mycket personen spelar för. Marknadsundersökningar visar dock att två av tre svenskar har spelat någon form av spel under de senaste 12 månaderna.

Samma undersökning visar även att de personer som inte spelat de senaste 12 månaderna inte spelar på grund av att de alltid förlorade eller att de helt enkelt inte är intresserade. Undersökningen visar även att allt fler överger spel i fysisk spelbutik. Spelandet har flyttat in på webben och den speltyper som ökat absolut mest är spel vi mobilen. Under 2015 ökade spel i mobilen med hela 29%! Ungefär 48% av all aktiva spelare uppger att de spelar något spel som tillhandahålls av Svenska Spel. Det är en nedgång från tidigare år och man kan se att den nedåtgående trenden fortsätter då allt fler väljer att spela på den oreglerade marknaden. Av de som deltog i undersökningen om spelvanor anger nästan ingen att de har ett problem med sitt spelande. Cirka 7% av de tillfrågade säger dock att de har någon närstående som spelar för mycket.